Våra lokaler

Vi har nyligen renoverat våra lokaler och anpassat allt enligt nationella krav från socialstyrelsen, strålskyddsmyndigheten och försäkringskassan. 

 

Certifikat