Åtgärd

Referenspris allmäntandvård

fr o m 15 jan 2018

Våra Priser

100 - Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder    
101 - Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 830 830
103 - Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare 365 365
107 - Omfattande, kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare 1,035 1,035
108 - Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare 1,705 1,705
111 - Basundersökning, utförd av tandhygienist 610 610
112 - Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 805 805
113 - Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 255 255
114 - Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning, utförd av tandhygienist 480 480
115 - Konsultation specialisttandvård 0 0
116 - Konsultation specialisttandvård, omfattande 0 0
121 - Röntgenundersökning av enskild tand 55 55
122 - Röntgenundersökning, delstatus 235 235
123 - Röntgenundersökning, helstatus 795 795
124 - Panoramaröntgenundersökning 520 520
125 - Röntgenundersökning, extraoral 510 510
126 - Röntgenundersökning, omfattande 965 965
131 - Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3 965 965
132 - Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus 1,255 1,255
133 - Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder 1,540 1,540
134 - Tomografiundersökning, fyra kvadranter 1,825 1,825
141 - Studiemodeller för behandlingsplanering 620 620
161 - Salivsekretionsmätning 570 570
162 - Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning 320 320
163 - Biopsi 960 960
164 - Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD) 525 525

200 - Hälsofrämjande åtgärder

   
201 - Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar 435 435
204 - Profylaxskena, per skena 765 765
205 - Fluorbehandling, kortare behandlingstid 160 160
206 - Fluorbehandling 320 320
207 - Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten 255 255
208 - Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande 475 475
209 - Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande 755 755
300 - Sjukdomsbehandlande åtgärder    
301 - Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande 400 400
302 - Sjukdoms- eller smärtbehandling 745 745
303 - Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande 1,105 1,105
304 - Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande 1,650 1,650
311 - Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 450 450
312 - Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 160 160
313 - Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer 980 980
314 - Beteendemedicinsk behandling 455 455
321 - Icke-operativ behandling av kariessjukdom 485 485
322 - Stegvis exkavering 1,095 1,095
341 - Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning 475 475
342 - Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning 960 960
343 - Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling 1,425 1,425
362 - Lustgassedering, per gång 825 825

400 - Kirurgiska åtgärder

 

 

401 - Tanduttagning, en tand 1,005 1,005
402 - Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand 1,660 1,660
403 - Tanduttagning, tillkommande, enkel 180 180
404 - Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant 3,060 3,060
405 - Omfattande dentoalveolär kirurgi 4,080 4,080
406 - Tanduttagning, övertalig tand 1,005 1,005
407 - Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle 2,010 2,010
420 - Implantat, per styck 2,620 2,620
421 - Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat 3,525 3,525
422 - Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik 1,465 1,465
423 - Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat 4,695 4,695
424 - Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik 1,645 1,645
425 - Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat 6,480 6,480
426 - Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik 2,195 2,195
427 - Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant 3,875 3,875
428 - Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant 4,665 4,665
429 - Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle 3,840 3,840
430 - Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, tilläggsåtgärd, per kvadrant 1,475 1,475
431 - Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, tilläggsåtgärd, per kvadrant 2,450 2,450
432 - Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, tilläggsåtgärd, per kvadrant 1,825 1,825
435 - Avlägsnande av ett implantat 1,005 1,005
436 - Avlägsnande av ett implantat, enkel 180 180
441 - Parodontalkirurgisk behandling vid en eller två tänder eller kirurgisk behandling av periimplantit vid ett implantat, per operationstillfälle 2,485 2,485
442 - Parodontalkirurgisk behandling vid tre till sex tänder, per operationstillfälle 3,515 3,515
443 - Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per operationstillfälle 3,350 3,350
444 - Omfattande parodontalkirurgisk behandling vid sju tänder eller fler, eller vid tre tänder eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle 4,560 4,560
445 - Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem implantat eller fler, eller vid tre implantat eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle 4,560 4,560
446 - Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle 1,805 1,805
447 - Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle 1,220 1,220
448 - Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle 735 735
480 - Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd 315 315

500 - Rotbehandling

 

 
501 - Rensning och rotfyllning, en rotkanal 3,325 3,325
502 - Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 4,005 4,005
503 - Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5,030 5,030
504 - Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 5,485 5,485
520 - Akut endodontisk behandling, annan behandlare 890 890
521 - Akut trepanation och kavumextirpation 785 785
522 - Komplicerad kanallokalisation 785 785
523 - Stiftborttagning 1,150 1,150
541 - Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle 3,590 3,590
542 - Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma 1,010 1,010
600 - Bettfysiologiska åtgärder    
601 - Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 3,420 3,420
602 - Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 3,420 3,420
603 - Reponeringsskena, per skena 5,170 5,170
604 - Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 2,110 2,110
606 - Motorisk aktivering 480 480
607 - Bettslipning för ocklusal stabilisering 735 735
700 - Reparativa åtgärder    
701 - Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 595 595
702 - Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 945 945
703 - Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1,125 1,125
704 - Fyllning av en yta på molar eller premolar 760 760
705 - Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1,115 1,115
706 - Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1,490 1,490
707 - Krona i plastiskt material, klinikframställd 1,695 1,695
708 - Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd 540 540

800 - Protetiska åtgärder

 

 
800 - Permanent tandstödd krona, en per käke 5,710 5,710
801 - Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 4,395 4,395
802 - Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3,095 3,095
803 - Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1,470 1,470
804 - Hängande led vid tandstödd protetik, per led 2,190 2,190
805 - Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd 1,750 1,750
806 - Radikulärförankring vid avtagbar protes 3,370 3,370
807 - Semipermanent krona eller hängande led, per led 2,350 2,350
808 - Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion 3,300 3,300
809 - Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 990 990
811 - Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd 550 550
812 - Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats 1,445 1,445
813 - Broreparation med tandteknisk insats 4,425 4,425
814 - Broreparation med tandteknisk insats, omfattande 7,650 7,650
815 - Sadelkrona 5,145 5,145
822 - Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 3,680 3,680
823 - Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5,110 5,110
824 - Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad 10,870 10,870
825 - Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd 12,285 12,285
826 - Attachments, per styck 95 95
827 - Hel underkäksprotes 9,080 9,080
828 - Hel överkäksprotes 9,080 9,080
829 - Immediatprotes, hel käke 6,885 6,885
831 - Justering av avtagbar protes 370 370
832 - Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1,240 1,240
833 - Rebasering av protes 2,520 2,520
834 - Lagning av protes där avtryck krävs 1,945 1,945
835 - Rebasering och lagning av protes 2,980 2,980
836 - Komplicerad lagning av protes 3,830 3,830
837 - Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes 6,510 6,510
839 - Inmontering av förankringselement, per käke 2,945 2,945
845 - Ocklusionskorrigerande bettslipning 1,910 1,910
846 - Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering 5,315 5,315
847 - Klammerplåt 3,830 3,830
848 - Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition 535 535
850 - Implantatförankrad krona, en per käke 7,780 7,780
852 - Implantatförankrad krona, flera i samma käke 6,000 6,000
853 - Hängande led vid implantatförankrad bro 2,190 2,190
854 - Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led 2,120 2,120
855 - Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat 435 435
856 - Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led 1,160 1,160
857 - Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat 380 380
858 - Distans inklusive distansskruv, per styck 1,155 1,155
861 - Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat 31,440 31,440
862 - Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat 33,400 33,400
863 - Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler 34,905 34,905
865 - Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller fler 30,435 30,435
871 - Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat, eller implantatstödd täckprotes, underkäke, oavsett antal implantat 17,180 17,180
872 - Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre implantat 19,175 19,175
873 - Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra implantat eller fler 21,790 21,790
874 - Tillägg för alveolarbar på två implantat 3,105 3,105
875 - Tillägg för alveolarbar på tre implantat 3,440 3,440
876 - Tillägg för alveolarbar på fyra implantat 4,055 4,055
877 - Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement 14,010 14,010
878 - Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck 280 280
880 - Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på ett till två implantat 2,090 2,090
881 - Reparation av fast implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande 1,085 1,085
882 - Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på sammanlagt tre eller flera implantat 3,185 3,185
883 - Reparation/ombyggnad av fast implantatförankrad konstruktion med tandteknisk insats 5,575 5,575
884 - Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där omfattande tandteknisk insats krävs 10,215 10,215
888 - Fästskruv/broskruv, per styck 180 180
889 - Distansskruv, per styck 625 625

900 - Tandreglering

 

 
900 - Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader 8,825 8,825
901 - Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år 13,255 13,255
902 - Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år 16,485 16,485
903 - Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år 19,425 19,425
904 - Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år 24,065 24,065
905 - Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år 18,690 18,690
906 - Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år 21,920 21,920
907 - Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år 25,155 25,155
908 - Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år 30,290 30,290
Utbytesåtgärder    
921 - Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand 1,125 1,125
922 - Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar 1,490 1,490
925 - Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantatoperation 4,395 4,395
926 - Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatförankrad krona 6,585 6,585
928 - Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation 2,190 2,190
929 - Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/ implantatförankrad krona 4,395 4,395
940 - Ortodontisk slutning av entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro
Utbyte sker mot två åtgärd 801 och en åtgärd
10,980 10,980
941 - Ortodontisk slutning av entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på 6,585 6,585